LA Capital

Spoločnosť Lege Artis Capital, s.r.o. bola založená v októbri 2010.

Pri poskytovaní našich služieb preferujeme otvorenú komunikáciu, sme flexibilní a kompetentní plniť dohodnuté podmienky a termíny. Minimalizujeme administratívnu záťaž našich klientov.

V rámci poskytovania našich služieb môžu klienti čerpať výhody zo spolupráce spoločnosti Lege Artis Capital, s.r.o. so spoločnosťou podnikajúcou v oblasti realít a advokátskou kanceláriou.

Chránime záujmy a hľadáme najvýhodnejšie riešenie pre našich klientov, nie pre všetky zúčastnené strany.

Svojim klientom poskytujeme služby predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

  • vedenie účtovníctva a spracovanie miezd,
  • zakladanie a správa obchodných spoločností a družstiev, živnostníci,
  • poskytovanie sídla obchodným spoločnostiam tzv. "virtual office",
  • príprava projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov, grantov a dotácií a následná podpora pri realizácii týchto projektov,
  • poradenstvo v oblasti podnikania.